Προτάσεις Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων Βαλτεσινίκου για το θέμα των τελών ύδρευσης

2016-01-12 08:48

Η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων Βαλτεσινίκου με την ευκαιρία της Λαϊκής Συνέλευσης της 11/1/2016, απέστειλε στον Πρόεδρο και το Τοπικό Συμβούλιο το παρακάτω έγγραφο, με την παράκληση να διαβιβασθεί στην Δημοτική Αρχή και στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Προτάσεις Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων Βαλτεσινίκου για το θέμα των τελών ύδρευσης

Επαφή

Συντονιστική Επιτροπή Δημοτών Βαλτεσινίκου Γορτυνίας synt.epitr.kat.valtesinikou@gmail.com