Νόμος Υπ' Αριθ. 2539 από 4/12/1997. Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

1997-12-04 16:52

Επαφή

Συντονιστική Επιτροπή Δημοτών Βαλτεσινίκου Γορτυνίας synt.epitr.kat.valtesinikou@gmail.com