Νόμος Υπ' Αριθ. 1080 από 22/10/1980. Περί τροποποιήσεως διατάξεων περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

1980-10-22 16:45

Επαφή

Συντονιστική Επιτροπή Δημοτών Βαλτεσινίκου Γορτυνίας synt.epitr.kat.valtesinikou@gmail.com