Επιστολή Δημοτικού Συμβούλου Μ. Σφυρή σχετικά με τα τέλη ύδρευσης

2015-11-26 12:16

Μόλις λάβαμε απο τον Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Γορτυνίας κ. Μ. Σφυρή και δημοσιεύουμε την παρακάτω επιστολή που αφορά τον καταμερισμό των τελών ύδρευσης του Δήμου Γορτυνίας. Όπως μας γνώρισε ο κ. Σφυρής, την επιστολή αυτή θα την καταθέσει στο αυριανό (27/11/2015) Δημοτικό Συμβούλιο οπου και θα συζητηθεί ο καθορισμός των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης του νέου έτους.

ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ 26-11-2015

ΘΕΜΑ: Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας της 27/11/2015 σχετικά με τα τέλη ύδρευσης

1) Θα πρέπει η νέα τιμολογιακή πολιτική αναφορικά με τα τέλη ύδρευσης να κινηθεί στη λογική της ίσης μεταχείρισης των δημοτών λαμβάνοντας φυσικά τις τοπικές συνθήκες που διαμορφώνονται ανά δημοτική ενότητα (πχ. κόστος συντήρησης κτλ)
2) Προτού ψηφιστεί ο νέος κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε διαβούλευση έτσι ώστε οι δημότες, οι επιτροπές πολιτών να μπορούν να παρέμβουν και να καταθέσουν προτάσεις τις οποίες ενδεχομένως να μπορέσουμε και να λάβουμε υπόψη μας.
3) Μετά τη ψήφιση του κανονισμού ύδρευσης είναι επιβεβλημένο για να αποφευχθούν μελλοντικές τέτοιες καταστάσεις αυτός να δημοσιοποιηθεί. Να δοθεί στους προέδρους των τοπικών συμβουλίων ώστε να αναρτηθεί σε κεντρικά σημεία καθώς επίσης να σταλεί και στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο (εφημερίδα Γορτυνία, αρκαδικά πόρταλ)
4) Να ληφθεί μέριμνα ώστε δημότες που αποδεδειγμένα δεν είναι σε θέση να καταβάλλουν τα τέλη -προσκομίζοντας τη φορολογική τους δήλωση- να διαγράφονται οι τυχόν οφειλές. Ο Δήμος είναι για να εξυπηρετεί τους δημότες του και όχι να λειτουργεί ως τραπεζικό ίδρυμα.

Σφυρής Μιχάλης
Δημοτικός Σύμβουλος και
Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Γορτυνίας

Επαφή

Συντονιστική Επιτροπή Δημοτών Βαλτεσινίκου Γορτυνίας synt.epitr.kat.valtesinikou@gmail.com