Δελτίο Τύπου Νο.2/2016

2016-03-31 10:15

Βαλτεσινίκο 28/3/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νο. 2/2016

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με την αρ. πρωτ. 15596/2087 από 26/2/2016 απόφαση, απέρριψε την προσφυγή 103 δημοτών/κατοίκων Βαλτεσινίκου κατά της αρ. 235/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας, που αφορά τα τέλη ύδρευσης του έτους 2016.

Με μία προσεκτική ανάγνωση, τόσο του κειμένου της προσφυγής όσο και του κειμένου της απόφασης και ο πλέον αδαής μπορεί να εξάγει τα δικά του συμπεράσματα που κατά την άποψή μας έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το αποτέλεσμα.

Πέρα από το ότι ο σχετικός νόμος για τον ορισμό Ειδικού Ελεγκτή Νομιμότητας δεν έχει εφαρμοστεί, αν και έχουν παρέλθει έξη ολόκληρα χρόνια από την ψήφιση του, με αποτέλεσμα να εκτελεί χρέη ο ίδιος ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, στην απόφαση εντυπωσιάζουν τα παρακάτω δύο σημεία:

1.      Αποδοχή κάθε ισχυρισμού του Δήμου Γορτυνίας ανεξάρτητα αν δεν υποστηρίζεται από κανένα επίσημο έγγραφο, αλλά αποτελεί ένα φιλολογικό κείμενο στερούμενο αντικειμενικών αποδείξεων.

2.      Παράβλεψη έλλειψης εφαρμογής από πλευράς Δήμου Γορτυνίας, όχι μόνο των νόμων του κράτους αλλά ακόμα και αυτών των εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί από την ίδια την υπηρεσία που εκδίκασε την υπόθεση, όπως χαρακτηριστικά συμβαίνει στην περίπτωση της με αριθμ. 1/24-01-2013 απόφασης του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που σε άλλες περιπτώσεις αποτέλεσε κύριο λόγο ακύρωσης αποφάσεων, όπως αυτής του Δήμου Σαρωνικού.

Επειδή συνολικά οι ισχυρισμοί του Δήμου Γορτυνίας δεν βασίζονται σε κανένα επίσημο στοιχείο αλλά αποτελούν ένα καλογραμμένο μυθιστόρημα γεμάτο ανακρίβειες και αόριστους ισχυρισμούς ώστε να βοηθήσουν την διοίκηση να επιτελέσει το έργο της, στην αρχή προκαλούν μόνο το γέλιο αλλά μετά απέραντη θλίψη για το επίπεδο διοίκησης του Δήμου.

Από πλευράς των προσφυγόντων, ήταν γνωστό εξ αρχής ότι η κίνηση αυτή δεν ήταν ένας δρόμος ταχύτητας αλλά δρόμος αντοχής. Έτσι είμαστε προετοιμασμένοι και να τον τρέξουμε αλλά και να αντέξουμε ως το τέλος.

Για πλήρη ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου, στην ιστοσελίδα της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων Βαλτεσινίκου ( https://syntvaltesinikou.webnode.gr/news/apofasi-epi-tis-prosfygis-gia-ta-teli-ydreysis/ ) έχουν αναρτηθεί  τόσο το κείμενο της προσφυγής όσο και η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.ΔΕ.& Ιονίου, για πλήρη ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου.

 

 

Η Οργανωτική Επιτροπή

Επαφή

Συντονιστική Επιτροπή Δημοτών Βαλτεσινίκου Γορτυνίας synt.epitr.kat.valtesinikou@gmail.com