Απόφαση επι της Προσφυγής για τα τέλη ύδρευσης

2016-03-31 10:00

Την Περασμένη Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016, μας κοινοποιήθηκε η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, επι της προσφυγής των 103 κατοίκων/δημοτών της Τ.Κ. Βαλτεσινίκου, για τα ψηφισθέντα τέλη ύδρευσης του έτους 2016.

Μελετώντας προσεκτικά το έγγραφο του Δήμου Γορτυνίας με τις απόψεις επί της προσφυγής των κατοίκων μπορούμε να σημειώσουμε τα παρακάτω:

1.       Οι προσφυγόντες κάτοικοι δεν έχουν έννομο συμφέρον να προσβάλουν την απόφαση των τελών ύδρευσης επειδή, μεταξύ των άλλων οι 51 από τους 104 υπογράφοντες δεν κατέχουν ρολόι ύδρευσης στο όνομα τους. Θα πρέπει λοιπόν να εγκαταστήσουμε όλοι ρολόι για να μπορούμε να μιλάμε, ανεξάρτητα αν υφιστάμεθα τις επιπτώσεις των αποφάσεων εμμέσως ή αμέσως, ως μέλη της οικογένειας που χρεώνεται το κόστος ύδρευσης. Πέραν αυτού και επειδή μεγάλος αριθμός παροχών είναι καταχωρημένος στους αρχικώς αιτήσαντες, θα πρέπει να αναστήσουμε τους αποθανόντες πατεράδες και παππούδες μας ώστε να διαμαρτυρηθούν.

2.       Οι κάτοικοι του Βαλτεσινίκου θα πρέπει να ευχαριστήσουν τον Δήμο Γορτυνίας διότι ακόμα και αν δεν το έχουν καταλάβει, το Δημοτικό Συμβούλιο φρόντισε να τους κάνει μειώσεις στα τέλη ύδρευσης και όχι αυξήσεις που αυτοί ψευδώς ισχυρίζονται.

3.       Ο Δήμος Γορτυνίας θεωρεί ότι εφόσον οι 320 πάροχοι πληρώνουν το ίδιο ποσόν (κατά βάση μη μόνιμοι κάτοικοι με μηδενικές καταναλώσεις ή πάροχοι χωρίς ρολόι καταμέτρησης) οι υπόλοιποι 110 αποτελούν αμελητέο αριθμό μη δικαιούμενο να διαμαρτύρεται.

4.       Ο Δήμος Γορτυνίας ομολογεί ότι είτε οι υπηρεσίες του, είτε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Σφυρής, από τον οποίο παρουσιάστηκαν τα στοιχεία εισπράξεων του έτους 2014 στο Δημοτικό Συμβούλιο, τελούν εν συγχύσει. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να συντονιστούν και να αποφασίσουν. Οι προσφυγόντες πάντως δεν έχουν μηχανογραφικά στοιχεία για να μπορούν να μπλέξουν την Τ.Κ. Αγριδίου στους υπολογισμούς που τόσο όψιμα ενεπλάκει στους ισχυρισμούς τους.

5.       Οι προσφεύγοντες αλλά και γενικότερα οι κάτοικοι του Βαλτεσινίκου ψευδώς αναφέρουν ότι τα έξοδα της ύδρευσης της περιοχής τους είναι ελάχιστα διότι απλά δεν έχουν αντιληφθεί ότι οι δαπάνες για έλεγχο της ποιότητας του νερού, οι δαπάνες καθαρισμού των δεξαμενών, οι δαπάνες του προσωπικού και μέσων είναι ιδιαίτερα υψηλές στο Βαλτεσινίκο. Δυστυχώς οι κάτοικοι δεν ψεύδονται, απλά δεν μπορούν να είναι μέσα στο μυαλό του Δήμου για να τις ονειρευτούν μαζί του όλα αυτά τα υποτιθέμενα έξοδα, μια και από κανένα επίσημο έγγραφο δεν προκύπτουν τέτοια.

6.       Κακώς όλοι εμείς διαμαρτυρόμαστε μια και το σύστημα υπολογισμού των τελών ύδρευσης είναι δίκαιο και αντικειμενικό. Τώρα βέβαια αν οι Δ.Ε. Βυτίνας, Δημητσάνας, Τρικολώνων και η Τ.Κ. Λευκοχωρίου πληρώνουν μόνο το πάγιο, αυτό για τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των εκλεγμένων στο Βαλτεσινίκο εκπροσώπων), δεν έχει καμία σημασία.

Επειδή συνολικά οι ισχυρισμοί του Δήμου Γορτυνίας δεν βασίζονται σε κανένα επίσημο στοιχείο αλλά αποτελούν ένα καλογραμμένο μυθιστόρημα γεμάτο ανακρίβειες και αόριστους ισχυρισμούς ώστε να βοηθήσουν την διοίκηση να επιτελέσει το έργο της, στην αρχή προκαλούν μόνο το γέλιο αλλά μετά απέραντη θλίψη για το επίπεδο διοίκησης του Δήμου.

Και εδώ πλέον αξιολογείται η στάση όλων των εκπροσώπων της Τ.Κ. Βαλτεσινίκου στο Δήμο, πέρα και πάνω από τα υπερφίαλα λόγια που συνεχώς σκορπίζουν δεξιά αριστερά. Διότι όποιος δεν αντιδράσει, απλά συμφωνεί με αυτές τις πρακτικές που ακολουθούνται.

Όσον αφορά την απόφαση του Ειδικού Ελεγκτή Νομιμότητας, που σύμφωνα με τον νόμο θα έπρεπε να έχει συσταθεί από το 2010, (άρθρο 216 του Ν. 3852/2010), αλλά μέχρι και σήμερα τα καθήκοντα του εκτελεί ο ίδιος ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δηλαδή ο ελέγχων, ο ελεγχόμενος, ο προϊστάμενος και ο υφιστάμενος έχουν μπερδευτεί “γλυκά”, έχουμε να σχολιάσουμε μόνο ένα πράγμα. Στην προσπάθεια προστασίας του Δήμου Γορτυνίας ξέχασαν ότι αν αυτά που λέει ο καθένας δεν τα αποδεικνύει με επίσημα έγγραφα, σε επιλύσεις διαφορών, δεν λαμβάνονται υπ όψη, ιδιαίτερα όταν ο ελεγχόμενος δεν τηρεί ακόμα και αυτές τις αποφάσεις που ο ίδιος ο ελέγχων έχει εκδώσει, όπως ενδεικτικά και χαρακτηριστικά μπορεί να διαπιστώσει οποιοσδήποτε με την αριθμ. 1/24-01-2013 απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Από πλευράς των προσφυγόντων, ήταν γνωστό εξ αρχής ότι η κίνηση αυτή δεν ήταν ένας δρόμος ταχύτητας αλλά δρόμος αντοχής. Έτσι είμαστε προετοιμασμένοι και να τον τρέξουμε αλλά και να αντέξουμε ως το τέλος.

Για πλήρη ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου, παρατίθενται πλήρη, τόσο το κείμενο της προσφυγής όσο και η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.ΔΕ.& Ιονίου. Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματα του.

Πλήρες κείμενο της προσφυγής

Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Επαφή

Συντονιστική Επιτροπή Δημοτών Βαλτεσινίκου Γορτυνίας synt.epitr.kat.valtesinikou@gmail.com