Ανάλυση της υποστηρικτικής Νομοθεσίας για την επιβολή τελών ύδρευσης έτους 2015 και εφεξής

2015-11-06 12:50

Άρθρο του κ. Ε. Σαρτζετάκη

Δημότη Γορτυνίας (Τ.Κ. Βαλτεσινίκου)

Επειδή θα πρέπει να μιλάμε με στοιχεία και ειδικά όταν πρόκειται για λαμβανόμενες αποφάσεις που αφορούν την καθημερινότητα χιλιάδων κατοίκων του Δήμου και επηρεάζουν το βιοτικό τους επίπεδο, ας επανέλθουμε λίγο στην απόφαση του Δημ. Συμβουλίου αρ. 341/2014 που αφορά την επιβολή τελών ύδρευσης και αποχέτευσης έτους 2015 και εφεξής.

Ο Δήμαρχος κ. Ι. Γιαννόπουλος κάλεσε το ΔΣ να κάνει δεκτή την εισήγηση λαμβάνοντας υπ όψη και τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ/τος «Περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» ορίζεται ότι σε όσους κάνουν χρήση Δημοτικών και Κοινοτικών Κτημάτων έργων, η υπηρεσιών, ο Δήμος δικαιούται να επιβάλλει τέλη η δικαιώματα που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.

Τι λέει αλήθεια το άρθρο 19; Όχι μόνο δεν δικαιολογεί τη ληφθείσα απόφαση αλλά στην παρ. 2 την ανατρέπει κιόλας. «Δεν επιτρέπεται η επιβολή δικαιώματος εις ας περιπτώσεις δεν προβλέπεται δαπάνη δια την εξυπηρέτησην της υδρεύσεως εις προσωπικόν ή έργα». Παραπέμπει καθόλου στην περίπτωση του Βαλτεσινίκου;

Επίσης από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.1080/80 ορίζεται ότι τα τέλη αυτά πρέπει να καλύπτουν όλες γενικά τις ετήσιες δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο Δήμος για την συντήρηση η βελτίωση των έργων και την λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Το άρθρο 17 τιτλοφορείται «Προσδιορισμός συντελεστών ανταποδοτικών τελών». Βέβαια αν κάποιος έμεινε στην επικεφαλίδα ίσως να απαλλάσσεται…. Αν όμως προχώρησε στο κυρίως άρθρο θα διαπιστώσει ότι αυτό αναφέρεται αποκλειστικά στο τέλος καθαριότητας και στην υποχρέωση του Δήμου να το προσδιορίσει στο προσήκον ύψος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του Ν.2539/97 οι δήμοι μπορούν να επιβάλλουν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανταποδοτικά τέλη διαφοροποιούμενα ανά δημοτικό διαμέρισμα ανάλογα με το λειτουργικό κόστος παροχής των αντίστοιχων εξυπηρετήσεων στους κατοίκους αυτών.

Επειδή λοιπόν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι που υπερψήφισαν την πρόταση του Δημάρχου, ήταν πλήρως ενήμεροι για τους δύο παραπάνω νόμους, αποδέχθηκαν και τον τρίτο αδιαμαρτύρητα, χωρίς αλήθεια να μπουν στον κόπο να αναρωτηθούν εάν αυτό ακριβώς το άρθρο που επικαλέστηκε ο κ. Δήμαρχος τους επιβάλλει να διαφοροποιήσουν τα τέλη ανά υδρευόμενη περιοχή, ανάλογα με το κόστος ύδρευσης. Έτσι επέβαλλαν οριζόντια χρέωση σε όλες τις Τ.Κ. ανεξάρτητα από το κόστος. Φυσικά για να το αντιληφθούν αυτό θα έπρεπε πρώτα να αντιληφθούν ότι δεν υπάρχει καμία μελέτη κόστους ανά περιοχή ύδρευσης.

Αλήθεια τώρα μήπως αντιλαμβάνονται την αντικανονικότητα των αποφάσεων τους; Μήπως θα πρέπει να επιβάλλουν την αναθεώρηση αυτής της αποφάσεως; Εφ όσον φυσικά έστω και τώρα αντιλαμβάνονται το λάθος τους.

Για όσους θέλουν να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα παρακάτω παρατίθενται τα συγκεκριμμένα αποσπάσματα των αναφερόμενων νόμων.

Επαφή

Συντονιστική Επιτροπή Δημοτών Βαλτεσινίκου Γορτυνίας synt.epitr.kat.valtesinikou@gmail.com